keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right
Proč reklamy na mobilní hry neodpovídají skutečnosti
Hry

Proč reklamy na mobilní hry neodpovídají skutečnosti


Reklamy dnes pronikly v podstatÄ› vÅ¡ude. Zdá se, že se bez nich neobejdeme, aÅ¥ se nám to líbí, nebo ne. Existují prakticky na vÅ¡echny produkty, které nás jen mohou napadnout, a to vÄetnÄ› mobilních her, tedy her na mobilní telefony. I tÄ›ch je mnoho druhů, tyto reklamy se vÅ¡ak obvykle týkají tÄ›ch, které jsou zadarmo.

 

VÄ›tÅ¡inou spadají do nÄ›kolika kategorií. BuÄ vidíme, jak se postava snaží vyÅ™eÅ¡it nÄ›jaký jednoduchý logický problém, kdy uspÄ›je v prvních dvou Äi tÅ™ech, avÅ¡ak následnÄ› je poražena, aÄkoliv Å™eÅ¡ení je velmi snadné. To v nás má vzbudit pocit, že „já bych to zvládl lépe“ a touhu to dokázat stažením hry.

 

herní aplikace na mobilu

 

Dalším typem je porážení nepřátel, kdy vybíráte, s kým budete soupeÅ™it, a po jeho poražení získáte jeho sílu. V tÄ›chto reklamách je Äasto i extrémnÄ› silný nepřítel, na kterého pak postava dojde dříve, než je pÅ™ipravena. PÅ™itom cesta, jak ji porazit, je jednoduchá. OpÄ›t to v nás má vyvolat touhu ji stáhnout.

 

V neposlední Å™adÄ› zde pak máme takzvaný nekoneÄný most, kdy opÄ›t vybíráme, které upgrady a nepřátele chceme porazit, a získáváme tak sílu. Postava zde samozÅ™ejmÄ› volí pomÄ›rnÄ› nevhodnou cestu, opÄ›t aby nás donutila ke stažení.

 

mobil slouží i ke hraní her

 

Zde je ovÅ¡em ona potíž: když si nÄ›kterou z tÄ›chto her stáhnete, zjistíte, že ve skuteÄnosti není vůbec taková, jak nám ukazovala reklama. Obvykle se jedná o kopii Candy Crush se spoustou mikrotransakcí, které nás nutí vkládat tam skuteÄné peníze. To je koneckonců hlavním cílem vÅ¡ech tÄ›chto her – vydÄ›lat na svých hráÄích. ProÄ jsou ale ony reklamy tak lživé?

 

JednoduÅ¡e proto, že kdyby ukázali skuteÄnou hru, pak by nenalákali ani zdaleka tolik lidí. A to je nÄ›co, co potÅ™ebují. Jen velmi malé procento tÄ›ch, kteří si ji stáhnou, ji bude nakonec hrát. A z tohoto procenta opÄ›t jen malá Äást do ní vloží skuteÄné peníze. Jde tu tedy bez nadsázky o každého ÄlovÄ›ka, a reklamy tomu musí být pÅ™izpůsobeny.