keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right
Proč dávají přednost podnikatelé založení s.r.o. ve srovnání s živností
Bydlení

Proč dávají přednost podnikatelé založení s.r.o. ve srovnání s živností

Jestliže máte v plánu založit živnost vázanou ke své vlastní osobě, hodláte držet náklady na minimální hodnotě a nemáte v úmyslu rozšíření obchodních aktivit do velkých měřítek, bude zřejmě vhodnější postup zakládat pouze živnost.

jednání podnikatelů.jpg

Společnosti s ručením omezeným se jistě ne náhodou nazývají právě tak, že jde skutečně o omezený rozsah záruk za své závazky. „Eseróčko“ je totiž seskupení společníků, kteří rovným dílem ručí svým vlastním majetkem, ovšem pouze do výše neuhrazených vkladů. Jestliže je základní kapitál splacen, společnost ručí za své pohledávky pouze v této výši. Počínaje rokem 2014 jsou dokonce vklady základního kapitálu staženy na minimum jedné koruny, tudíž v takovýchto případech jde skutečně pouze o symbolickou záruku.

Tento fakt je právě jedním ze zásadních důvodů, proč u nás klesá podíl živností vůči „eseróčkům“. Živnostníci, rozumějme pod tímto termínem fyzické osoby, totiž ručí v podstatě celým svým majetkem, a to v neomezeném rozsahu. Tento fenomén je také považován za největší omezení a nešvar legislativních stanov soukromého podnikání formou živnosti. Obyčejný živnostník tak vůči svým věřitelům není ničím chráněn, ti se mohou domáhat pohledávek bez omezení a právě to je často důvodem založení s.r.o. i za cenu vyšších nákladů ne její vedení a pochopitelně i na samotné zakládání.
kancelářská budova.jpg

Zakládací proces

Rozhodovací proces, zda jít cestou živnosti, nebo eseróčka, často brzdí právě zakládací procedura. U živnosti totiž stačí pouze uhradit symbolický správní poplatek a vyplnit jediný formulář (jestliže jde o sídlo živnosti v místě bydliště podnikající osoby). Během několika dnů strávených na úřadech máte vyřízeno a můžete začít podnikat prakticky bez omezení. U společností s ručením omezeným je to však nesrovnatelně horší procedura. Ta vyžaduje žádost o živnostenské oprávnění, společenskou smlouvu, notářský zápis, písemný souhlas vlastníka se zřízením sídla firmy, zápis do obchodního rejstříku, zřízení bankovního účtu na uhrazení základního kapitálu, zajištění datové schránky, a to vše v souladu s legislativními úkony, pro něž je leckdy výhodnější využít služeb advokáta. Řada začínajících podnikatelů v tomto směru využívá mimo jiné i služeb firem, které zakládají společnosti (akciovky a eseróčka) za úplatu, a tím se lze celému administrativnímu procesu vyhnout.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup